مایع سفید کننده ۱۰ و ۲۰ لیتری معطر XP

مایع سفید کننده ۱۰ و ۲۰ لیتری معطر XP

ویژگی های مایعات سفید کننده ایکس پی :

۱ – حاوی مواد سفید کننده و ضد عفونی کننده : لباس، ملحفه، پرده، حوله و انواع پارچه های سفید رنگ.

۲ – سطوح سرویس های بهداشتی.

۳ – انواع سطوح کاشی، سرامیک و مزائیک.

۴ – حاوی مواد پاک کننده و لکه بر ظروف چینی، بلور و کریستال.