لوله باز کن فربال

لوله باز کن فربال

با استفاده از لوله بازکن ایکس پی می توانید به راحتی مسیر بسته شده لوله ها را باز کرنید.

ویژگی های لوله بازکن ایکس پی :

۱ – دارای فرمول قوی برای رفع گرفتگی لوله های فاضلاب، دستشویی و ظرفشویی.

۲ – رفع سریع و آسان گرفتگی های ناشی از جرم و چربی داخل لوله ها.

۳ – حاوی مواد محافظت کننده لوله بدون اثر نامطلوب.

۴ – از بین برنده بوهای بد فاضلابها.