مایع دستشویی ۴۰۰ گرم فربال با رایحه گلهای دریایی

مایع دستشویی ۴۰۰ گرم فربال با رایحه گلهای دریایی

مایع دستشویی فربال با قدرت پاک کنندگی مناسب انواع آلودگی و میکروبهای دستهای شما را زدوده و با مواد نرم کننده موجود در داخل خود دستهای شما را نرم و شفاف نگه می دارد.